• VEILD CHAMELEON (TẮC KÈ ĐỔI MÀU)

    VEILD CHAMELEON (TẮC KÈ ĐỔI MÀU)

    1.200.000 đ

    Chi tiết
  • ARGENTINE BLACK & WHITE TEGU

    ARGENTINE BLACK & WHITE TEGU

    7.000.000 đ

    Chi tiết
  • Hypo Orange Beard Dragon

    Hypo Orange Beard Dragon

    950.000 đ

    Chi tiết
  •  RED IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU ĐỎ)

    RED IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU ĐỎ)

    2.500.000 đ

    Chi tiết
  • GREEN IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU XANH LÁ)

    GREEN IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU XANH LÁ)

    850.000 đ

    Chi tiết
  • RÙA SULCATA TORTOISE size 5-6cm (RÙA CẠN LỚN THỨ 3 THẾ GỚI)

    RÙA SULCATA TORTOISE size 5-6cm (RÙA CẠN LỚN THỨ 3 THẾ GỚI)

    2.000.000 đ

    Chi tiết
  • MÁY ẤP TRỨNG BÒ SÁT HERPNURSERY 2

    MÁY ẤP TRỨNG BÒ SÁT HERPNURSERY 2

    3.800.000 đ

    Chi tiết
  • Chuồng Hamter 1 tầng (Kiểu mới, Khay phân inox)

    Chuồng Hamter 1 tầng (Kiểu mới, Khay phân inox)

    650.000 đ

    Chi tiết
  • ALBINO IGUANA

    ALBINO IGUANA

    Liên hệ

    Chi tiết
  • HYPO RED IGUANA

    HYPO RED IGUANA

    Liên hệ

    Chi tiết
  • ARGENTINE RED TEGU

    ARGENTINE RED TEGU

    Liên hệ

    Chi tiết
  • LEOPARD TORTOISE HIGH WHITE

    LEOPARD TORTOISE HIGH WHITE

    Liên hệ

    Chi tiết
  • HANG GÔC CÂY

    HANG GÔC CÂY

    260.000 đ

    Chi tiết
  • TÚI GIỮ NHIỆT 40 GIỜ VẬN CHUYỂN BÒ SÁT

    TÚI GIỮ NHIỆT 40 GIỜ VẬN CHUYỂN BÒ SÁT

    50.000 đ

    Chi tiết
  • CHUỒNG ẾCH 1

    CHUỒNG ẾCH 1

    600.000 đ

    Chi tiết
  • LEOPARD GECKO TANGERIN

    LEOPARD GECKO TANGERIN

    750.000 đ

    Chi tiết
  • LEOPARD GECKO SNOW ENIGMA

    LEOPARD GECKO SNOW ENIGMA

    1.100.000 đ

    Chi tiết
  • LEOPARD GECKO DIABLO BLACO

    LEOPARD GECKO DIABLO BLACO

    2.400.000 đ

    Chi tiết
  • LEOPARD GECKO BELL ABINO

    LEOPARD GECKO BELL ABINO

    1.200.000 đ

    Chi tiết
  • LEOPARD GECKO ENIGMA

    LEOPARD GECKO ENIGMA

    850.000 đ

    Chi tiết
  • HÓA THẠCH KHỦNG LONG NẰM

    HÓA THẠCH KHỦNG LONG NẰM

    150.000 đ

    Chi tiết
  • LEOPARD GECKO GALAXY

    LEOPARD GECKO GALAXY

    6.000.000 đ

    Chi tiết
  • LEATHERBACK BEARD DRAGON (RỒNG ÚC)

    LEATHERBACK BEARD DRAGON (RỒNG ÚC)

    900.000 đ

    Chi tiết
  • ẾCH PACMAN (màu xanh lá)

    ẾCH PACMAN (màu xanh lá)

    300.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÁ TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT ST7

    ĐÁ TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT ST7

    115.000 đ

    Chi tiết
  • PHÔNG NỀN CHUỒNG BÒ SÁT N9

    PHÔNG NỀN CHUỒNG BÒ SÁT N9

    Liên hệ

    Chi tiết
  • ĐẦU TRÂU TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT

    ĐẦU TRÂU TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT

    280.000 đ

    Chi tiết
  • CHÉN ĂN ĐÁY CẠN DÀNH CHO RÙA – BÒ SÁT NHỎ

    CHÉN ĂN ĐÁY CẠN DÀNH CHO RÙA – BÒ SÁT NHỎ

    80.000 đ

    Chi tiết
  • CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT NHỎ N2

    CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT NHỎ N2

    50.000 đ

    Chi tiết
  • CHÉN ĂN CHO RÙA CHỮ NHẬT

    CHÉN ĂN CHO RÙA CHỮ NHẬT

    85.000 đ

    Chi tiết
  • CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT N4

    CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT N4

    160.000 đ

    Chi tiết
  • ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CƠ

    ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CƠ

    140.000 đ

    Chi tiết
  • TƯỢNG 4 MẶT TRANG TRÍ

    TƯỢNG 4 MẶT TRANG TRÍ

    350.000 đ

    Chi tiết
  • CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH SA MẠC

    CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH SA MẠC

    Liên hệ

    Chi tiết
  • CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH RỪNG NHIỆT ĐỚI

    CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH RỪNG NHIỆT ĐỚI

    Liên hệ

    Chi tiết
  • ĐẦU CỌP TRANG TRÍ

    ĐẦU CỌP TRANG TRÍ

    320.000 đ

    Chi tiết
  • ĐẦU KHỦNG LONG BẠO CHÚA

    ĐẦU KHỦNG LONG BẠO CHÚA

    285.000 đ

    Chi tiết
  • HỘP MICA NUÔI NHỆN VÀ BÒ SÁT NHỎ (D10XR10XC10)

    HỘP MICA NUÔI NHỆN VÀ BÒ SÁT NHỎ (D10XR10XC10)

    135.000 đ

    Chi tiết
  • LEOPARD TORTOISE size 8-9cm (RÙA DA BÁO)

    LEOPARD TORTOISE size 8-9cm (RÙA DA BÁO)

    3.800.000 đ

    Chi tiết
  • INDIAN STAR TORTOISE (RÙA SAO ẤN ĐỘ)

    INDIAN STAR TORTOISE (RÙA SAO ẤN ĐỘ)

    2.500.000 đ

    Chi tiết
  • CHUỒNG 3 TẦNG 2

    CHUỒNG 3 TẦNG 2

    940.000 đ

    Chi tiết
  • CHUỒNG BÒ SÁT (60X40X60)

    CHUỒNG BÒ SÁT (60X40X60)

    1.150.000 đ

    Chi tiết
  • CHUỒNG RÙA 3

    CHUỒNG RÙA 3

    1.400.000 đ

    Chi tiết
  • HANG RẮN CHUI SIZE S

    HANG RẮN CHUI SIZE S

    150.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÈN SƯỞI NGÀY DAYLIGHT (UVA) 75W

    ĐÈN SƯỞI NGÀY DAYLIGHT (UVA) 75W

    190.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÈN SƯỞI NGÀY INTENSE (UVA) 75W

    ĐÈN SƯỞI NGÀY INTENSE (UVA) 75W

    190.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÈN UVB 100 25W (UVB 5.0 25W)

    ĐÈN UVB 100 25W (UVB 5.0 25W)

    490.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÈN UVB 150 25W (UVB 10.0 25W)

    ĐÈN UVB 150 25W (UVB 10.0 25W)

    490.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÈN SOLAR GLO 3 IN 1 (GỒM UVB, UVA, TIA NHIỆT)

    ĐÈN SOLAR GLO 3 IN 1 (GỒM UVB, UVA, TIA NHIỆT)

    950.000 đ

    Chi tiết
  • ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ EXO-TERRA

    ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ EXO-TERRA

    120.000 đ

    Chi tiết
  • ĐO ĐỘ ẨM CƠ EXO-TERRA

    ĐO ĐỘ ẨM CƠ EXO-TERRA

    140.000 đ

    Chi tiết
  • XỊT KÍCH MÀU ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

    XỊT KÍCH MÀU ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

    350.000 đ

    Chi tiết
  • KÍCH ĂN ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

    KÍCH ĂN ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

    370.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÈN SƯỞI ĐÊM NIGHT HEAT LAMP 75W (MOONLIGHT)

    ĐÈN SƯỞI ĐÊM NIGHT HEAT LAMP 75W (MOONLIGHT)

    180.000 đ

    Chi tiết
  • CHỤP ĐÈN NHỎ CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

    CHỤP ĐÈN NHỎ CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

    300.000 đ

    Chi tiết
  • CHỤP ĐÈN LỚN CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

    CHỤP ĐÈN LỚN CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

    500.000 đ

    Chi tiết
  • ĐÈN SƯỞI SỨ 75W DÙNG CHO BÒ SÁT

    ĐÈN SƯỞI SỨ 75W DÙNG CHO BÒ SÁT

    235.000 đ

    Chi tiết
  • VỎ GỖ THÔNG REPTI BARK ZOOMED

    VỎ GỖ THÔNG REPTI BARK ZOOMED

    206.000 đ

    Chi tiết
  • LÓT CHUỒNG CHO RẮN ASPEN SNAKE BEDDING

    LÓT CHUỒNG CHO RẮN ASPEN SNAKE BEDDING

    154.000 đ

    Chi tiết
  • CHẤT NỀN LÓT CHUỒNG FOREST FLOOR BEDDING

    CHẤT NỀN LÓT CHUỒNG FOREST FLOOR BEDDING

    216.000 đ

    Chi tiết
  • ĐẤT NỀN ẤP TRỨNG

    ĐẤT NỀN ẤP TRỨNG

    350.000 đ

    Chi tiết
  • HANG BÒ SÁT (NHÀ Ở NAM CỰC, BẮC CỰC)

    HANG BÒ SÁT (NHÀ Ở NAM CỰC, BẮC CỰC)

    180.000 đ

    Chi tiết
  • HANG GỐC CÂY CHO BÒ SÁT NHỎ

    HANG GỐC CÂY CHO BÒ SÁT NHỎ

    180.000 đ

    Chi tiết
  • PAD NHIỆT DÀNH CHO BÒ SÁT

    PAD NHIỆT DÀNH CHO BÒ SÁT

    165.000 đ

    Chi tiết
  • DÂY RỪNG GIẢ

    DÂY RỪNG GIẢ

    130.000 đ

    Chi tiết
  • XƯƠNG RỒNG SA MẠC TRANG TRÍ CHUỒNG NUÔI

    XƯƠNG RỒNG SA MẠC TRANG TRÍ CHUỒNG NUÔI

    Liên hệ

    Chi tiết
  • CÂY TRANG TRÍ 1 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

    CÂY TRANG TRÍ 1 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

    90.000 đ

    Chi tiết
  • CÂY TRANG TRÍ 2(PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

    CÂY TRANG TRÍ 2(PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

    95.000 đ

    Chi tiết
  • CÂY TRANG TRÍ 3 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

    CÂY TRANG TRÍ 3 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

    80.000 đ

    Chi tiết
  • Chuồng Chameleon

    Chuồng Chameleon

    1.300.000 đ

    Chi tiết