• VEILD CHAMELEON (TẮC KÈ ĐỔI MÀU)

  VEILD CHAMELEON (TẮC KÈ ĐỔI MÀU)

  1.200.000 đ

  Chi tiết
 • ARGENTINE BLACK & WHITE TEGU

  ARGENTINE BLACK & WHITE TEGU

  7.000.000 đ

  Chi tiết
 • Hypo Orange Beard Dragon

  Hypo Orange Beard Dragon

  950.000 đ

  Chi tiết
 • RED IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU ĐỎ)

  RED IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU ĐỎ)

  2.500.000 đ

  Chi tiết
 • GREEN IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU XANH LÁ)

  GREEN IGUANA (RỒNG NAM MỸ MÀU XANH LÁ)

  850.000 đ

  Chi tiết
 • RÙA SULCATA TORTOISE size 5-6cm (RÙA CẠN LỚN THỨ 3 THẾ GỚI)

  RÙA SULCATA TORTOISE size 5-6cm (RÙA CẠN LỚN THỨ 3 THẾ GỚI)

  2.000.000 đ

  Chi tiết
 • MÁY ẤP TRỨNG BÒ SÁT HERPNURSERY 2

  MÁY ẤP TRỨNG BÒ SÁT HERPNURSERY 2

  3.800.000 đ

  Chi tiết
 • Chuồng Hamter 1 tầng (Kiểu mới, Khay phân inox)

  Chuồng Hamter 1 tầng (Kiểu mới, Khay phân inox)

  650.000 đ

  Chi tiết
 • ALBINO IGUANA

  ALBINO IGUANA

  Liên hệ

  Chi tiết
 • HYPO RED IGUANA

  HYPO RED IGUANA

  Liên hệ

  Chi tiết
 • ARGENTINE RED TEGU

  ARGENTINE RED TEGU

  Liên hệ

  Chi tiết
 • LEOPARD TORTOISE HIGH WHITE

  LEOPARD TORTOISE HIGH WHITE

  Liên hệ

  Chi tiết
 • HANG GÔC CÂY

  HANG GÔC CÂY

  260.000 đ

  Chi tiết
 • TÚI GIỮ NHIỆT 40 GIỜ VẬN CHUYỂN BÒ SÁT

  TÚI GIỮ NHIỆT 40 GIỜ VẬN CHUYỂN BÒ SÁT

  50.000 đ

  Chi tiết
 • CHUỒNG ẾCH 1

  CHUỒNG ẾCH 1

  600.000 đ

  Chi tiết
 • LEOPARD GECKO TANGERIN

  LEOPARD GECKO TANGERIN

  750.000 đ

  Chi tiết
 • LEOPARD GECKO SNOW ENIGMA

  LEOPARD GECKO SNOW ENIGMA

  1.100.000 đ

  Chi tiết
 • LEOPARD GECKO DIABLO BLACO

  LEOPARD GECKO DIABLO BLACO

  2.400.000 đ

  Chi tiết
 • LEOPARD GECKO BELL ABINO

  LEOPARD GECKO BELL ABINO

  1.200.000 đ

  Chi tiết
 • LEOPARD GECKO ENIGMA

  LEOPARD GECKO ENIGMA

  850.000 đ

  Chi tiết
 • HÓA THẠCH KHỦNG LONG NẰM

  HÓA THẠCH KHỦNG LONG NẰM

  150.000 đ

  Chi tiết
 • LEOPARD GECKO GALAXY

  LEOPARD GECKO GALAXY

  6.000.000 đ

  Chi tiết
 • LEATHERBACK BEARD DRAGON (RỒNG ÚC)

  LEATHERBACK BEARD DRAGON (RỒNG ÚC)

  900.000 đ

  Chi tiết
 • ẾCH PACMAN (màu xanh lá)

  ẾCH PACMAN (màu xanh lá)

  300.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÁ TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT ST7

  ĐÁ TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT ST7

  115.000 đ

  Chi tiết
 • PHÔNG NỀN CHUỒNG BÒ SÁT N9

  PHÔNG NỀN CHUỒNG BÒ SÁT N9

  Liên hệ

  Chi tiết
 • ĐẦU TRÂU TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT

  ĐẦU TRÂU TRANG TRÍ CHUỒNG BÒ SÁT

  280.000 đ

  Chi tiết
 • CHÉN ĂN ĐÁY CẠN DÀNH CHO RÙA – BÒ SÁT NHỎ

  CHÉN ĂN ĐÁY CẠN DÀNH CHO RÙA – BÒ SÁT NHỎ

  80.000 đ

  Chi tiết
 • CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT NHỎ N2

  CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT NHỎ N2

  50.000 đ

  Chi tiết
 • CHÉN ĂN CHO RÙA CHỮ NHẬT

  CHÉN ĂN CHO RÙA CHỮ NHẬT

  85.000 đ

  Chi tiết
 • CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT N4

  CHÉN ĂN, CHÉN NƯỚC CHO BÒ SÁT N4

  160.000 đ

  Chi tiết
 • ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CƠ

  ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CƠ

  140.000 đ

  Chi tiết
 • TƯỢNG 4 MẶT TRANG TRÍ

  TƯỢNG 4 MẶT TRANG TRÍ

  350.000 đ

  Chi tiết
 • CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH SA MẠC

  CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH SA MẠC

  Liên hệ

  Chi tiết
 • CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH RỪNG NHIỆT ĐỚI

  CHUỒNG NUÔI BÒ SÁT PHONG CÁCH RỪNG NHIỆT ĐỚI

  Liên hệ

  Chi tiết
 • ĐẦU CỌP TRANG TRÍ

  ĐẦU CỌP TRANG TRÍ

  320.000 đ

  Chi tiết
 • ĐẦU KHỦNG LONG BẠO CHÚA

  ĐẦU KHỦNG LONG BẠO CHÚA

  285.000 đ

  Chi tiết
 • HỘP MICA NUÔI NHỆN VÀ BÒ SÁT NHỎ (D10XR10XC10)

  HỘP MICA NUÔI NHỆN VÀ BÒ SÁT NHỎ (D10XR10XC10)

  135.000 đ

  Chi tiết
 • LEOPARD TORTOISE size 8-9cm (RÙA DA BÁO)

  LEOPARD TORTOISE size 8-9cm (RÙA DA BÁO)

  3.800.000 đ

  Chi tiết
 • INDIAN STAR TORTOISE (RÙA SAO ẤN ĐỘ)

  INDIAN STAR TORTOISE (RÙA SAO ẤN ĐỘ)

  2.500.000 đ

  Chi tiết
 • CHUỒNG 3 TẦNG 2

  CHUỒNG 3 TẦNG 2

  940.000 đ

  Chi tiết
 • CHUỒNG BÒ SÁT (60X40X60)

  CHUỒNG BÒ SÁT (60X40X60)

  1.150.000 đ

  Chi tiết
 • CHUỒNG RÙA 3

  CHUỒNG RÙA 3

  1.400.000 đ

  Chi tiết
 • HANG RẮN CHUI SIZE S

  HANG RẮN CHUI SIZE S

  150.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÈN SƯỞI NGÀY DAYLIGHT (UVA) 75W

  ĐÈN SƯỞI NGÀY DAYLIGHT (UVA) 75W

  190.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÈN SƯỞI NGÀY INTENSE (UVA) 75W

  ĐÈN SƯỞI NGÀY INTENSE (UVA) 75W

  190.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÈN UVB 100 25W (UVB 5.0 25W)

  ĐÈN UVB 100 25W (UVB 5.0 25W)

  490.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÈN UVB 150 25W (UVB 10.0 25W)

  ĐÈN UVB 150 25W (UVB 10.0 25W)

  490.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÈN SOLAR GLO 3 IN 1 (GỒM UVB, UVA, TIA NHIỆT)

  ĐÈN SOLAR GLO 3 IN 1 (GỒM UVB, UVA, TIA NHIỆT)

  950.000 đ

  Chi tiết
 • ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ EXO-TERRA

  ĐO NHIỆT ĐỘ CƠ EXO-TERRA

  120.000 đ

  Chi tiết
 • ĐO ĐỘ ẨM CƠ EXO-TERRA

  ĐO ĐỘ ẨM CƠ EXO-TERRA

  140.000 đ

  Chi tiết
 • XỊT KÍCH MÀU ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

  XỊT KÍCH MÀU ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

  350.000 đ

  Chi tiết
 • KÍCH ĂN ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

  KÍCH ĂN ZILLA DÀNH CHO BÒ SÁT

  370.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÈN SƯỞI ĐÊM NIGHT HEAT LAMP 75W (MOONLIGHT)

  ĐÈN SƯỞI ĐÊM NIGHT HEAT LAMP 75W (MOONLIGHT)

  180.000 đ

  Chi tiết
 • CHỤP ĐÈN NHỎ CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

  CHỤP ĐÈN NHỎ CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

  300.000 đ

  Chi tiết
 • CHỤP ĐÈN LỚN CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

  CHỤP ĐÈN LỚN CỘNG THÊM 40% TIA UVA, UVB DÙNG CHO ĐÈN BÒ SÁT

  500.000 đ

  Chi tiết
 • ĐÈN SƯỞI SỨ 75W DÙNG CHO BÒ SÁT

  ĐÈN SƯỞI SỨ 75W DÙNG CHO BÒ SÁT

  235.000 đ

  Chi tiết
 • VỎ GỖ THÔNG REPTI BARK ZOOMED

  VỎ GỖ THÔNG REPTI BARK ZOOMED

  206.000 đ

  Chi tiết
 • LÓT CHUỒNG CHO RẮN ASPEN SNAKE BEDDING

  LÓT CHUỒNG CHO RẮN ASPEN SNAKE BEDDING

  154.000 đ

  Chi tiết
 • CHẤT NỀN LÓT CHUỒNG FOREST FLOOR BEDDING

  CHẤT NỀN LÓT CHUỒNG FOREST FLOOR BEDDING

  216.000 đ

  Chi tiết
 • ĐẤT NỀN ẤP TRỨNG

  ĐẤT NỀN ẤP TRỨNG

  350.000 đ

  Chi tiết
 • HANG BÒ SÁT (NHÀ Ở NAM CỰC, BẮC CỰC)

  HANG BÒ SÁT (NHÀ Ở NAM CỰC, BẮC CỰC)

  180.000 đ

  Chi tiết
 • HANG GỐC CÂY CHO BÒ SÁT NHỎ

  HANG GỐC CÂY CHO BÒ SÁT NHỎ

  180.000 đ

  Chi tiết
 • PAD NHIỆT DÀNH CHO BÒ SÁT

  PAD NHIỆT DÀNH CHO BÒ SÁT

  165.000 đ

  Chi tiết
 • DÂY RỪNG GIẢ

  DÂY RỪNG GIẢ

  130.000 đ

  Chi tiết
 • XƯƠNG RỒNG SA MẠC TRANG TRÍ CHUỒNG NUÔI

  XƯƠNG RỒNG SA MẠC TRANG TRÍ CHUỒNG NUÔI

  Liên hệ

  Chi tiết
 • CÂY TRANG TRÍ 1 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

  CÂY TRANG TRÍ 1 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

  90.000 đ

  Chi tiết
 • CÂY TRANG TRÍ 2(PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

  CÂY TRANG TRÍ 2(PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

  95.000 đ

  Chi tiết
 • CÂY TRANG TRÍ 3 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

  CÂY TRANG TRÍ 3 (PHONG CẢNH RỪNG NHIỆT ĐỚI)

  80.000 đ

  Chi tiết
 • Chuồng Chameleon

  Chuồng Chameleon

  1.300.000 đ

  Chi tiết